مشکلات کلمه با جمع و تفریق

مشکلات کلمه با جمع و تفریق

در زیر مشکلات کلمات پول وجود دارد که از جمع و تفریق استفاده می کنند. دانشجو همچنین باید واحدهای واحد پول ایالات متحده از جمله سکه (سکه ، نیکل و غیره) ، سنت و دلار را درک کند.

1) شما می خواهید یک دفترچه بخرید که قیمت آن 5 دلار باشد. شما 3 دلار دارید برای خرید دفترچه چقدر پول بیشتری لازم دارید؟

پاسخ:

5 دلار - 3 دلار = 2 دلار

برای خرید دفترچه به 2 دلار بیشتر نیاز دارید.دو) شما می خواهید دو بازی ویدیویی بخرید. قیمت یکی 12 دلار و دیگری 19 دلار است. چقدر پول لازم داری؟

پاسخ:

12 دلار + 19 دلار = 31 دلار3) ابی می خواهد کیف پول جدیدی به قیمت 23.57 دلار بخرد. او یک اسکناس 20 دلاری و 10 دلاری به صندوق دار می دهد. چقدر تغییر می کند؟

پاسخ:

ابتدا بفهمید ابی به صندوقدار چقدر پول داده است.

20 دلار + 10 دلار = 30 دلار

اکنون هزینه آن را از 30 دلار کم کنید.

30 دلار - 23.57 دلار = 6.43 دلار

او 6.43 دلار تغییر می کند.4) هکتور در تلاش است 1000 دلار پس انداز کند. وی در حال حاضر 747 دلار در حساب بانکی خود دارد. او فقط 25 دلار دیگر با كمك به پدرش در انجام كارهای مختلف در خانه بدست آورد و 35 دلار برای تولد خود گرفت. هکتور برای رسیدن به هدفش چه مقدار بیشتر باید پس انداز کند؟

پاسخ:

ابتدا مقدار هکتور را محاسبه کنید.

747 دلار + 25 دلار + 35 دلار = 807 دلار

حالا این را از هدف او کم کنید تا دریابید که هنوز به چه مقدار نیاز دارد.

1000 دلار - 807 دلار = 193 دلار

هکتور برای رسیدن به هدف خود یعنی 1000 دلار هنوز باید 193 دلار دیگر پس انداز کند.5) تیلور به دنبال خرید یک پیراهن قرمز با قیمت 22.45 دلار و پیراهن آبی با قیمت 18.75 دلار است. تیلور برای هر دو پیراهن چقدر پول لازم دارد؟

پاسخ:

22.45 دلار + 18.75 دلار = 41.20 دلار6) ارزش کل اسکناس ها و سکه های زیر را جمع کنید: دو اسکناس 20 دلاری ، اسکناس 5 دلاری ، دو ربع ، یک سکه ، سه نیکل و هشت سکه.

پاسخ:

ابتدا اجازه می دهیم صورتحساب ها را جمع کنیم:

20 دلار + 20 دلار + 5 دلار = 45 دلار

بعد ، سکه ها را با سنت جمع کنید:

25 + 25 + 10 + 5 + 5 + 5 + 8 (سکه) = 83 سنت

کل 45 دلار و 83 سنت است که برابر با 45.83 دلار است.7) الکس می خواهد یک دوچرخه جدید با قیمت 159.98 دلار بخرد. او 107.42 دلار پس انداز کرده است. برای خرید دوچرخه چقدر بیشتر باید پس انداز کند؟

پاسخ:

159.98 دلار - 107.42 دلار = 52.56 دلار

الکس برای خرید دوچرخه باید 52.56 دلار دیگر پس انداز کند.8) مجموع صندوق های ثبت شده 72.85 دلار است. شما چهار اسکناس 20 دلاری به صندوق دار می دهید. چقدر تغییر می کنید؟

پاسخ:

چهار اسکناس 20 دلاری 20 دلار + 20 دلار + 20 دلار + 20 دلار = 80 دلار است

مبلغ کل 80 دلاری که به صندوق دار دادید کم کنید:

80 دلار - 72.85 دلار = 7.15 دلار

شما باید 7.15 دلار عوض کنید.9) خانواده ویلیامز هزینه های ماهانه زیر را دارند:

600 دلار غذا

اجاره 595 دلار

150.51 دلار تلفن همراه

225.07 دلار آب و برق

230.78 دلار لباس

درآمد آنها هر ماه 2245.98 دلار است. چقدر می توانند هر ماه پس انداز کنند؟

پاسخ:

ابتدا تمام هزینه ها را جمع کنید:

600 دلار + 595 دلار + 150.51 دلار + 225.07 دلار + 230.78 دلار = 1801.36 دلار

اکنون هزینه ها را از درآمد کم کنید:

2245.98 دلار - 1801.36 دلار = 444.62 دلار

آنها می توانند هر ماه 444.62 دلار پس انداز کنند.درباره پول و امور مالی بیشتر بیاموزید:

امور مالی شخصی

بودجه بندی
پر کردن چک
مدیریت یک چک بوک
چگونه پس انداز کنیم
کارت های اعتباری
وام مسکن چگونه کار می کند
سرمایه گذاری
علاقه چگونه کار می کند
مبانی بیمه
دزدی هویت

درباره پول

تاریخچه پول
سکه ها چگونه ساخته می شوند
چگونه پول کاغذی ساخته می شود
پول تقلبی
واحد پول ایالات متحده
ارزهای جهانی
ریاضی پول

شمارش پول
ایجاد تغییر
ریاضی پایه پول
مشکلات کلمه پول: جمع و تفریق
مشکلات کلمه پول: ضرب و جمع
مشکلات کلمه پول: علاقه و درصد

اقتصاد

اقتصاد
بانک ها چگونه کار می کنند
چگونه بورس سهام کار می کند
عرضه و تقاضا
نمونه های عرضه و تقاضا
چرخه اقتصادی
نظام سرمایه داری
کمونیسم
آدام اسمیت
مالیات چگونه کار می کند
واژه نامه و اصطلاحات

توجه: این اطلاعات برای مشاوره های حقوقی ، مالیاتی یا سرمایه گذاری فردی مورد استفاده قرار نمی گیرد. همیشه قبل از تصمیم گیری مالی باید با یک مشاور مالی یا مالیاتی حرفه ای تماس بگیرید.
ریاضی >> پول و دارایی