نت موسیقی چیست؟

نت موسیقی چیست؟

نت های موسیقی


اصطلاح 'نت' در موسیقی میزان صدا و مدت زمان صدای موسیقی را توصیف می کند.

صدای موسیقی متن چیست؟

زیر و بم صدای کم یا زیاد صدای نت را توصیف می کند. صدا از ارتعاشات یا امواج تشکیل شده است. این امواج دارای سرعت یا فرکانسی هستند که در آن ارتعاش می کنند. گام نت بسته به فرکانس این لرزش ها تغییر می کند. هرچه فرکانس موج بیشتر باشد ، صدای نت بیشتر به صدا در می آید.

مقیاس موسیقی و یادداشت ها چیست؟

در موسیقی زمینه های خاصی وجود دارد که نت های استاندارد را تشکیل می دهند. بیشتر نوازندگان از استانداردی به نام مقیاس رنگی استفاده می کنند. در مقیاس رنگی 7 نت اصلی موسیقی وجود دارد که A ، B ، C ، D ، E ، F و G. نامیده می شوند. هر کدام فرکانس یا گام متفاوتی را نشان می دهند. به عنوان مثال ، یک نت 'میانی' فرکانس 440 هرتز و نت 'میانه' فرکانس 494 هرتز دارند.

انواع مختلفی از این نت ها وجود دارد که نوک تیز و تخت نامیده می شوند. یک تیز یک نیمه پله و یک تخت یک نیمه پله است. به عنوان مثال ، یک نیم پله بالاتر از C ، C-Sharp است.

اکتاو چیست؟

بعد از نت G ، مجموعه دیگری از همان 7 نت وجود دارد که بالاتر از آن است. هر مجموعه از این 7 نت و نت های نیم پله ای آنها را اکتاو می نامند. اکتاو 'میانی' را اغلب اکتاو چهارم می نامند. بنابراین اکتاو زیر فرکانس 3 و اکتاو بالا فرکانس 5 خواهد بود.

هر نت در یک اکتاو دو برابر سرعت یا فرکانس همان نت در اکتاو زیر است. به عنوان مثال ، A در اکتاو 4 ، A4 نام دارد ، 440 هرتز و A در اکتاو 5 ، A5 ، 880 هرتز است.

مترونوم

مدت زمان یادداشت موسیقی

قسمت مهم دیگر نت موسیقی (علاوه بر صدا) مدت زمان آن است. این زمان نگهداری یا پخش نت است. در موسیقی مهم است که نت ها در زمان و ریتم پخش شوند. زمان و متر در موسیقی بسیار ریاضی است. هر نت زمان معینی را در یک معیار بدست می آورد.

به عنوان مثال ، یک چهارم نت برای 1/4 زمان (یا یک شمارش) در یک ضرب 4 ضرب بازی می شود در حالی که یک نیم نت برای 1/2 زمان (یا دو شمارش) بازی می شود. نیم نت دو برابر یک چهارم نت پخش می شود.

نت های موسیقی