جنگ داخلی آمریکا

جنگ داخلی آمریکا

قابل اعتماد و متخصص جنگ داخلی برای کودکان .

برای اینجا کلیک کنید پاسخ س questionsالات جنگ داخلی آمریکا


1. س: ایالت های شمالی را چه نامیده اند؟

ج: اتحادیه

ب: آزادیخواهان

ج: کنفدراسیون


D: آبی

-------------------------------------


2. س: ایالت های جنوبی را چه نامیدند؟

ج: اتحادیه


ب: آزادیخواهان

ج: کنفدراسیون

د: شورشیان

-------------------------------------


3. س: حدوداً چند نفر در جنگ داخلی آمریكا از دست رفتند؟

پاسخ: 50،000

ب: 100000

C: 300000

د: 600000

-------------------------------------

4. س: جنگ داخلی از کجا آغاز شد؟

به: Atlanta (GA)

ب: چارلستون (SC)

C: Richmand (VA)

D: رالی (NC)

-------------------------------------

5. س: جنگ داخلی چه سالی آغاز شد؟

ج: 1776

ب: 1850

ج: 1861

د: 1865

-------------------------------------

6. س: ژنرال کنفدراسیون P.G.T Beauregard برای شروع جنگ داخلی چه قلعه ای را به آتش کشید؟

ج: فورت کالینز

ب: فورت سامتر

ج: فورت ارد

د: آلامو

-------------------------------------

7. س: آخرین ارتش کنفدراسیون چه زمانی تسلیم شد؟

ج: 1776

ب: 1812

ج: 1861

د: 1865

-------------------------------------

8- س: چه کسی در سال 1860 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد؟

پاسخ: توماس جفرسون

ب: آبراهام لینکلن

ج: جفرسون دیویس

د: رابرت ای لی

-------------------------------------

9. س: منبع اصلی درآمد جنوب چه بود؟

پاسخ: پنبه

ب: غلامان

ج: ساخت

د: بادام زمینی

-------------------------------------

10. س: کدام طرف مخالف تعرفه های بالا بود؟

ج: شمال

ب: جنوبی

-------------------------------------

11. س: قبل از جنگ داخلی منبع اصلی درآمد دولت های فدرال چه بود؟

ج: مالیات بر درآمد

ب: مالیات بر دارایی

ج: مالیات فروش

د: تعرفه ها

-------------------------------------

12. س: کدام ایالت فعلی بخشی از قلمرو شمال غربی نبود؟

پاسخ: آیووا

ب: ایندیانا

ج: ایلینوی

د: ویسکانسین

-------------------------------------

13. س: کدام طرف دولت قوی تر دولت و دولت فدرال کمتر را ترجیح می دهد؟

ج: شمال

ب: جنوبی

-------------------------------------

14. س: چرا سرزمینهای غربی از نظر سیاسی هم از نظر شمال و هم از جنوب مهم بودند؟

ج: آنها ثروتهای گسترده و دست نخورده ای داشتند

ب: آنها تصمیم خواهند گرفت که چه کسی در کنگره کنترل داشته باشد

ج: آنها نقاط گردشگری خوبی بودند

D: آنها در صورت جنگ ترازوها را نوک می زنند

-------------------------------------

15. س: مصالحه میسوری چه بود؟

ج: توافق نامه زمینی با بومیان آمریکا

ب: توافق نامه ای بین جناح های شمالی و جنوبی میسوری

ج: توافق تعرفه ای کالاهای صادر شده از میسصوری

د: توافقی که میسوری را یک کشور برده می داند. در حالی که ماین یک کشور آزاد خواهد بود.

-------------------------------------

16. س: هریت بیچر استوو چه کتابی در مورد برده داری نوشت؟

پاسخ: کابین عمو تام

ب: مقالات برده داری

ج: الغا

د: نامه اسکارلت

-------------------------------------

17. س: حزب سیاسی ضد بردگی چه بود كه جان سی فریمونت را در انتخابات ریاست جمهوری 1856 اداره كرد؟

پاسخ: ویگ

ب: مردمانی

ج: دموکرات

د: توری

-------------------------------------

18. س: درد اسکات چه کسی بود؟

ج: رهبر حزب ویگ.

ب: مشاور نزدیک رئیس جمهور لینکلن.

ج: برده ای که برای آزادی خود شکایت کرده است.

د: یک ژنرال در گتیسبورگ

-------------------------------------

19. س: چه کسی به یک زره پوش فدرال در هارپر فری (VA) حمله کرد و قصد داشت برای آزادی برده ها به سمت جنوب حرکت کند؟

پاسخ: جان براون

ب: آبراهام لینکلن

ج: ویلیام سوارد

د: جان بل

-------------------------------------

20. س: اولین ایالت جنوبی که از ایالات متحده جدا شد کدام بود؟

به: جورجیا

ب: کارولینای جنوبی

ج: کارولینای شمالی

د: آلاباما

-------------------------------------

21. س: رئیس کنفدراسیون چه کسی بود؟

ج: الكساندر استفنس

ب: رابرت ای لی

ج: ویلیام هنری

د: جفرسون دیویس

-------------------------------------

22- پرسش: هنگامی كه لینكلن سوگند یاد كرد ، چند ایالت از هم جدا شده بودند؟

پاسخ: 6

ب: 7

C: 8

د: 9

-------------------------------------

23. س: سرلشکر ارتش اتحادیه در آغاز جنگ چه کسی بود؟

ج: جورج شرمان

ب: وینفیلد اسکات

ج: آبراهام لینکلن

D: Ulysses S. Grant

-------------------------------------

24. س: طرح آناکوندا چه بود؟

ج: طرحی برای نجات بردگان

ب: طرحی برای اتحاد شمال و جنوب

ج: یک استراتژی برای جذب نیرو بیشتر برای ارتش اتحادیه

د: یک استراتژی نظامی برای اتحادیه

-------------------------------------

25. س: کدام یک از فن آوری های نظامی زیر در درگیری های بزرگ قبل از جنگ داخلی استفاده نشده است؟

ج: تفنگ های تفنگ

ب: کشتی های جنگی Iron Clad

ج: پودر اسلحه

د: زیردریایی

-------------------------------------

26. س: CSS Hunley چه بود؟

ج: زیردریایی

ب: مخزن

C: کشتی جنگی

D: تکرار تفنگ

-------------------------------------

27. س: در شمال و جنوب می توان یک پیش نویس را به عنوان یک جانشین برای جنگ برای او استخدام کرد؟

پاسخ: درست است

ب: نادرست

-------------------------------------

28. پرسش: چگونه كنفدراسيون براي جنگ بودجه دريافت كرد؟

ج: توسط هدایای صاحبان مزارع

ب: با مالیات دادن از دارندگان برده

ج: با چاپ پول

د: با مالیات دادن به زمین

-------------------------------------

29. پرسش: اولین پیروزی بزرگ جنوب چیست؟

ج: نبرد لکسینگتون

B: First Battle of Bull Run

ج: نبرد شیلو

D: Second Battle of Bull Run

-------------------------------------

30. پرسش: 'چه کسی به دلیل ایستادگی عالی خود در اولین نبرد Bull Run ، لقب' Stonewall 'را به دست آورد؟

پاسخ: لانگ استریت

ب: بورگارد

ج: جکسون

د: لی

-------------------------------------

31. س: اولین ژنرال اتحادیه در ارتش پوتوماک چه کسی بود؟

ج: اولیس گرانت

ب: وینفیلد اسکات

C: قیمت عالی

د: جورج مک کللان

-------------------------------------

32. س: ماجراي ترنت چه بود؟

ج: هنگامی که دو نماینده کنفدراسیون توسط اتحادیه از کشتی ترنت انگلیس گرفته شد

ب: هنگامی که سناتور ترنت از ویرجینیا سمت خود را به سمت شمال تغییر داد

ج: وقتی آبراهام لینکلن با خانم ترنت رابطه داشت

د: هنگامی که شهروندان Trent (KY) علیه اتحادیه قیام کردند

-------------------------------------

33. پرسش: فرمانده مشهور کنفدراسیون چه کسی بود که اطلاعات را برای کمک به پیروزی در نبرد هفت روز جمع کرد؟

ج: لی

ب: جکسون

ج: استوارت

د: لانگ استریت

-------------------------------------

34. س: کدام نبرد دو ژنرال غربی (گرانت اتحادیه و جانستون کنفدراسیون) را در برابر یکدیگر قرار داد؟

A: Battle of Bull Run

ب: نبرد شیلو

ج: نبرد آنتی استام

د: نبرد فورت هنری

-------------------------------------

35. پرسش: مانیتور و ویرجینیا چه بودند؟

ج: کشتی های جنگی آهنین

ب: قلعه های جنوبی

ج: ارتشها

D: سربازان گورخر

-------------------------------------

36. س: در سال 1862 پایتخت کنفدراسیون کجا بود؟

به: Atlanta، GA

ب: چارلستون ، SC

C: Roanoke ، VA

D: ریچمند ، VA

-------------------------------------

37. س: نبوغ و شخصیت نظامی که اغلب در کنار هم نگه داشتن ارتش کنفدراسیون شناخته می شود؟

ج: جوزف ای. جانستون

ب: آلبرت اس. جانستون

ج: رابرت ای لی

د: استون وال جکسون

-------------------------------------

38. پرسش: كدام ژنرال اتحاديه متهم به دستگيري ريچموند ، ولايت در مبارزات شبه جزيره شد؟

پاسخ: مک کلان

ب: اعطا

ج: حمل کنید

د: فاراگوت

-------------------------------------

39. س: دیوید فاراگوت کدام شهر متفقین را که کلید می سی سی پی بود ، تصرف کرد؟

ج: بیرمنگام

ب: ممفیس

ج: جکسون

د: نیواورلئان

-------------------------------------

40. س: بعد از ادعای پیروزی ، کدام ژنرال اتحادیه در دومین نبرد Bull Run شکست تحقیرآمیز را متحمل شد؟

پاسخ: مک کلان

ب: اعطا

ج: پاپ

د: جانستون

-------------------------------------

41. س: با 23000 کشته ، خونین ترین نبرد یک روزه در تاریخ ایالات متحده چه بود؟

ج: گتیسبورگ

ب: آنتی استام

C: 2nd Battle of Bull Run

D: 1st Battle of Bull Run

-------------------------------------

42. س: چه کسی رئیس جمهور ایالات متحده در طول جنگ داخلی بود؟

ج: لینکلن

ب: دیویس

ج: اعطا

د: لی

-------------------------------------

43. س: انگیزه اصلی لینکلن برای لغو بردگی به عنوان هدف جنگ چه بود؟

ج: برای پیروزی در نبرد رسانه ای میان طبقه متوسط

ب: زیرا آنها برای ادامه جنگ به دلیل دیگری نیاز داشتند

ج: برای جلوگیری از به رسمیت شناختن کنفدراسیون بریتانیا و فرانسه

د: بردگان آزاد شده برای پیوستن به ارتش

-------------------------------------

44. س: 'در چه سندی گفته شده است که' 'بردگان هر کشوری ... در شورش ... پس از آن ، برای همیشه آزاد خواهند بود'؟ '

ج: اعلامیه استقلال

ب: قانون اساسی آمریکا

ج: پیمان آزادی

د: اعلامیه رهایی

-------------------------------------

45. س: چه کسی اعلامیه آزادی را صادر کرده است؟

ج: بنجامین باتلر

ب: اولیس گرانت

ج: آبراهام لینکلن

د: جفرسون دیویس

-------------------------------------

46. ​​س: چه کسی در نبرد فردریکسبورگ پیروز شد؟

ج: اتحاد

ب: اتحادیه

-------------------------------------

47. س: چه کسی پس از از دست دادن در فردریکسبورگ ، فرمانده ارتش اتحادیه پوتومک شد؟

پاسخ: Burnside

ب: اعطا

ج: هوکر

D: Rosecrans

-------------------------------------

48. س: در سال 1860 جنوبي 191 ميليون دلار پنبه صادر كرد. در سال 1862 حدوداً چقدر توانستند صادر کنند؟

پاسخ: 4 میلیون دلار

ب: 20 میلیون دلار

C: 100 میلیون دلار

د: 220 میلیون دلار

-------------------------------------

49. س: در چه نبردی استون وال جکسون درگذشت؟

ج: نبرد آنتی اتیام

ب: نبرد Chancellorsville

ج: نبرد ویکسبورگ

د: نبرد گتیسبورگ

-------------------------------------

50. پرسش: چه کسی در سومین روز نبرد گتیسبورگ اتهام متفقین کنفدراسیون را رهبری کرد؟

پاسخ: لانگ استریت

ب: لی

ج: پیکت

د: جکسون

-------------------------------------

51. س: 'چه سخنرانی شروع می شود' 'چهار و هفت سال پیش ...'؟ '

پاسخ: آدرس گتیسبورگ

ب: اعلامیه رهایی

ج: آدرس ویکسبورگ

د: سخنرانی آنتیتام

-------------------------------------

52. س: چه کسی آدرس گتیسبورگ را نوشت؟

پاسخ: رابرت ای لی

ب: جفرسون دیویس

ج: ادوارد اورت

د: آبراهام لینکلن

-------------------------------------

53. س: لقب دموکراتهای صلح شمالی که مخالف لینکلن و جنگ بودند چه بود؟

ج: مارهای زنگی

ب: لیبرال ها

ج: سرهای مسی

د: بندیکت ها

-------------------------------------

54. س: کدام یک در جنگ داخلی مردان بیشتری را به قتل رساند؟

یک بیماری

ب: گلوله

-------------------------------------

55. س: چه کسی گروههایی را برای کمک به سربازان اتحادیه تشکیل داد که بعداً به صلیب سرخ تبدیل شدند؟

پاسخ: آندره لی

ب: کلارا بارتون

ج: کارن جانسون

د: آلوا برادینگتون

-------------------------------------

56. پرسش: پس از آنکه ژنرال اتحادیه جورج توماس در رودخانه چیکاماگا ایستاد ، نام مستعار او چیست؟

پاسخ: سنگ Chickamauga

B: The Chickamauga Kid

ج: دیوار چیکاماگا

د: ژنرال چیکاماگا

-------------------------------------

57. س: کدام ژنرال اتحادیه آتلانتا را تصرف کرد؟

پاسخ: مک کلان

ب: شرمن

ج: اعطا

D: Rosecrans

-------------------------------------

58. س: چه کسی در اواخر جنگ در سال 1864 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد؟

پاسخ: اندرو جانسون

ب: جورج پندلتون

ج: جورج مک کللان

د: آبراهام لینکلن

-------------------------------------

59. س: شرمان هنگام سوزاندن و تخریب اموال در راه از آتلانتا به كجا راهپیمایی كرد؟

ج: ویلمینگتون

ب: آگوستا

ج: ساوانا

د: ماكون

-------------------------------------

60. س: رابرت ای لی از کجا با شرایط تسلیم موافقت کرد؟

پاسخ: دادگاه Appomattox

ب: گتیسبورگ

ج: تاپ کوچک بزرگ

د: مجلس دادگاه ویکسبورگ

-------------------------------------

61 س Qال: طی سالهای 1860 تا 1870 ثروت شمال 50 درصد افزایش یافت. چه تاثیری بر ثروت جنوب در همان دوره داشت؟

ج: 10 درصد افزایش یافته است

ب: 1 درصد افزایش یافته است

C: 20 درصد کاهش یافته است

D: 60 درصد کاهش یافته است

-------------------------------------

62. س: پس از جنگ چه اصلاحیه ای به قانون اساسی اضافه شد كه برده ها را آزاد كرد؟

ج: پنجم

ب: نهم

ج: سیزدهم

د: هجدهم

-------------------------------------

63. س: چند درصد از مردان سفیدپوست جنوبی با سن نظامی بخشی از ارتش کنفدراسیون شدند؟

تا 20

ب: 40

C: 60

د: 80

-------------------------------------

64. س: آبراهام لینکلن کجا ترور شد؟

الف: کاخ دادگاه Appomatox

ب: کاخ سفید

ج: تئاتر فورد

د: گتیسبورگ

-------------------------------------

65. س: چه کسی آبراهام لینکلن را ترور کرد؟

ج: جان ویلکس بوث

ب: اندرو جانسون

ج: هنری راثبورن

د: نیتن جونز سیورد

-------------------------------------

برای اینجا کلیک کنید پاسخ س questionsالات جنگ داخلی آمریکا