امواج صوتی


سلام به بچه ها ، والدین و معلمان! پروژه ها و آزمایش های علمی می توانند سرگرم کننده باشند. با این حال ، مطمئن شوید که همیشه باید والدین یا معلمین نظارت داشته باشند تا از ایمن بودن امور اطمینان حاصل کنند!

هدف: این آزمایش بررسی چگونگی انتقال انرژی امواج صوتی از یک لیوان به لیوان دیگر است. این آزمایش همچنین نشان می دهد که چگونه فرکانس و تشدید طبیعی با یکدیگر ارتباط دارند. برای اطلاعات بیشتر در مورد امواج صوتی مراجعه کنید صدا برای بچه ها .

مواد
 • 2 عینک یکسان
 • پارچ آب یا یک لیوان اندازه گیری لیوان
 • اسفنج
 • 1 قطعه سیم نازک (1/2 'طول قطر عینک)
روش
 1. پارچ یا فنجان اندازه گیری را از آب پر کنید.
 2. در هر لیوان مقدار مساوی آب بریزید.
 3. لبه های سیم را با دقت خم کنید بنابراین 1/4 اینچ در دو طرف آن قرار دارد تا سیم را در جای خود نگه دارد.
 4. سیم را از بالای یک لیوان در مرکز قرار دهید.
 5. با نوک انگشت خود به آرامی دور لبه لیوان دیگر را بمالید.
 6. مشاهدات را انجام دهید. روی عملکرد شیشه با سیم روی آن تمرکز کنید.
 7. با سطوح مختلف آب (برابر) در لیوان ها آزمایش کنید. چه چیزی را متوجه می شوید؟
 8. با سطح آب نابرابر در لیوان ها آزمایش کنید.
سالات:

فکر می کنید اکنون که آزمایش را انجام داده اید ، اصطلاح فرکانس طبیعی به چه معناست؟
* فرکانس تعداد ارتعاشات صدا در ثانیه است.

تشدید را با استفاده از اصطلاحات زیر تعریف کنید: بازتاب ، لرزش و اجسام یکسان.

چه اتفاقی می افتد؟

لیوانی که مالیده می شود ، ارتعاشی را به بیرون می فرستد که توسط لیوان دوم جمع می شود (جذب می شود). از آنجا که لیوان ها به همان میزان آب هستند و همان نوع لیوان ها هستند ، فرکانس های طبیعی آنها یکسان است. موج صوتی انرژی را به شیشه منتقل می کند و باعث ایجاد لرزش می شود و سپس به سیم منتقل می شود و باعث حرکت آن می شود.

مرجع: ناسا SciFiles

آزمایشات صوتی بیشتر:
صدای صدا - بیاموزید که چگونه فرکانس صدا و صدا را تحت تأثیر قرار می دهد.
ارتعاشات صدا - با ساختن kazoo در مورد صدا اطلاعات کسب کنید.

صفحه

صفحه

صفحه