درباره استراتژی تیم همه چیز را بیاموزید

والیبال: استراتژی و بازی تیمی

موقعیت های بازیکن والیبال قوانین والیبال استراتژی والیبال واژه نامه والیبال


مهارت و استراتژی والیبال دست به دست هم می دهند. توسعه مهارت ها و استراتژی تیم مناسب کلید پیروزی در مسابقات است.

خدمات والیبال

هر امتیاز با یک سرویس شروع می شود. داشتن یک سرویس والیبال سرویس دهی و استراتژی سرویس می تواند به تیم شما کمک زیادی کند. اینکه توپ چگونه ضربه می خورد ، به کجا ضربه می خورد و به کدام بازیکن ضربه می زنید ، باید در نظر گرفته شود.

مهم است که سرویس خود را تمرین کنید. سبکی را که می خواهید به آن تسلط داشته باشید انتخاب کنید و سپس آن را کاملاً تمرین کنید. این به تمرین در کریمه ها یا تحت فشار نیز کمک می کند.

اکثر مبتدیان برای اطمینان از اینکه توپ را در بازی بدست می آورند ، زیرپوستی خدمت می کنند. با این حال بازیکنان خبره والیبال توپ را به صورت فوق العاده سرویس می دهند. بعضی از بازیکنان روی توپ قرار می گیرند تا توپ به سرعت به زمین برسد. بازیکنان دیگر بدون چرخش به توپ ضربه می زنند و آن را شناور می کنند و احتمالاً نامنظم تغییر جهت می دهند. برای بدست آوردن سرعت و زاویه بیشتر روی سرویس ، برخی از بازیکنان در جایی که توپ را به هوا می اندازند و می پرند تا توپ را در یک نقطه بلند بزنند ، از سرویس پرش استفاده می کنند.

پاس و تنظیم والیبال

عبور و تنظیم مهارت مهمی است و همچنین در استراتژی مهم است.

پاس اولین ضربه توالی است. ممکن است یک ضربه با بازوها یا ضربه با انگشتان باشد. ایده این است که کنترل توپ را بدست آورید. توپ را با کنترل کافی به هوا به یک تنظیم کننده برسانید تا تنظیم کننده بتواند روی ایجاد یک مجموعه خوب تمرکز کند و نگران حفاری یا رسیدن به توپ نباشد.

مجموعه ضربه بعدی سکانس است. یک مجموعه به طور معمول با نوک انگشتان ساخته می شود تا به کنترل موقعیت توپ برای حمله کمک کند. این استراتژی ها شامل تنظیم رو به جلو یا عقب یا ریختن سریع والیبال از روی تور به نقطه باز قبل از آماده شدن حریف است.

حمله والیبال

آخرین ضربه در سکانس حمله است. هدف شوت حمله این است که به یک توپ برنده وارد زمین حریف شود. به طور معمول این یک ضربه یا ضربه سخت است که در آن مهاجم می پرد و توپ را به سختی به سمت حریف می زند. کار با پا و گام های سریع قبل از پرش می تواند کلید اصلی در زدن یک ضربه برنده باشد. این حمله لزوماً یک سنبله نیست. شوت های موثر دیگر می توانند شیرجه ، ماسوره و فرو رفتن در جایی باشد که توپ به سرعت از روی بلوکرها یا اطراف آن مسدود شود و به یک فضای باز در زمین وارد شود.

مسدود کردن والیبال

مسدود کردن یک قسمت اساسی از استراتژی والیبال است. بازیکنان سعی می کنند از حمله حریف جلوگیری کرده و توپ را مستقیماً به زمین تیم های دیگر برگردانند. تصمیم گیری در مورد زمان انسداد و زمان عقب نشینی و تلاش برای پاس دادن و تنظیم ضربه حمله نکته کلیدی در استراتژی است. اغلب تیم ها و بازیکنان یکی را جعل می کنند و دیگری را برای پرتاب کردن مهاجم انجام می دهند.

آموزش

تمایز اصلی در ترکیبات والیبال در تعداد سترها در مقابل تعداد مهاجمان است. سه ترکیب اصلی وجود دارد که توسط اکثر تیم ها استفاده می شود. آنها 4-2 6-2 و 5-1 هستند. مبتدیان معمولاً از 4-2 در جایی که 4 حمله کننده و 2 تنظیم کننده وجود دارد استفاده می کنند. اکثر تیم های پیشرفته از یک ترکیب 5-1 با یک نفره و 5 مهاجم استفاده خواهند کرد.

موقعیت های بازیکن والیبال قوانین والیبال استراتژی والیبال واژه نامه والیبال