جوک برای بچه ها

در اینجا لیست عظیم شوخی ها ، جناسها و معماهای مخصوص کودکان قرار دارد. برای جستجوی نوع جوک ، جناس یا معمای مورد نظر خود ، هر دسته از جوک ها را بررسی کنید. ما سعی می کنیم مطمئن شویم که هر شوخی خنده دار ، احمقانه و پر از خنده است ، اما تمیز هم باشد. اگر شوخی پیدا کردید که تمیز نیست یا نامناسب به نظر می رسید ، لطفاً ما را در جریان بگذارید.


دسته بندی های جوک