حقایق جالب برای مجموعه داران

حقایق جالب

سرگرم کننده با لگو

صفحه


در اینجا چند واقعیت جالب در مورد لگو آورده شده است:
  • تعداد ترکیباتی که می توانید بسازید تقریباً بی پایان است. فقط با شش آجر 8 شاخه می توانید بیش از 102 میلیون ترکیب بسازید!
  • تخمین زده می شود که برای هر فرد روی کره زمین 52 آجر لگو وجود دارد.
  • کودکان در سراسر جهان حدود 5 میلیارد ساعت را با لگو بازی می کنند.
  • شرکت لگو در خارج از دانمارک مستقر است.
  • کلمه لگو از کلمه دانمارکی Leg Godt گرفته شده است که به معنی 'خوب بازی کردن' است.
  • در رکورد جهانی بزرگترین قلعه لگو 400000 آجر استفاده شده است.
  • از آجرهای لگو در مهندسی و سایر زمینه های فنی برای انجام طراحی و علم واقعی استفاده شده است.


صفحه