الکترونیک آسان و مغناطیس

برق و مغناطیس

قابل اعتماد و متخصص برق یا مغناطیسی .

برای اینجا کلیک کنید پاسخ س Easyالات آسان الکترونیک و مغناطیس


1. س: واحد اندازه گیری جریان چیست؟

پاسخ: ولت

ب: آمپر

ج: اهم


د: ارگ

-------------------------------------


2. س: آیا جریان DC یا AC فقط در یک جهت جریان دارد؟

A: DC


ب: AC

-------------------------------------

3. س: واحد اندازه گیری قدرت چیست؟

پاسخ: آمپر


ب: ولتاژ

ج: اه

د: وات

-------------------------------------

4. س: باتری چه نوع جریانی را تولید می کند؟

A: AC

B: DC

-------------------------------------

5. س: واحد اندازه گیری مقاومت چیست؟

پاسخ: اه

ب: وات

C: ولتاژ

D: آمپر

-------------------------------------

6. س: AM به چه معنی است؟

پاسخ: مالتی پلکسر صوتی

ب: مدولاسیون آمپر

C: ضرب صوتی

D: مدولاسیون دامنه

-------------------------------------

7. س: FM مخفف چیست؟

الف: مالدیپلکسر فراد

ب: تعدیل کننده خارجی

C: مدولاسیون فرکانس

D: مدولاسیون فاکتور

-------------------------------------

8- س: چه نوع امواجی از یونوسفر به زمین منعکس می شوند؟

در امتداد

ب: کوتاه

-------------------------------------

9. س: وقتی سیگنال الکتریکی باعث لرزش بلور با فرکانس مشخص می شود ، چه نامیده می شود؟

الف: اثر گالوانیک

ب: اثر پیزوالکتریک

C: اثر کریستالیزویی

D: اثر الکترومغناطیسی

-------------------------------------

10. س: واحد اندازه گیری ولتاژ چیست؟

پاسخ: آمپر

ب: وات

C: ولتاژ

د: اه

-------------------------------------

11. س: IC مخفف چیست؟

A: جریان غیر مستقیم

ب: تراشه هوشمند

ج: رایانه اینترنتی

D: مدار مجتمع

-------------------------------------

12. س: فیبر نوری از چه ساخته شده است؟

یک لیوان

ب: مس

ج: طلا

د: آب

-------------------------------------

13. س: فیبر نوری چه نوع سیگنالی را حمل می کند؟

الف: مغناطیسی

ب: صدا

ج: سبک

D: برقی

-------------------------------------

14. س: کدام کشف در سال 1947 اجازه داد الکترونیک با استفاده از سیلیکون بسیار کوچکتر شود؟

الف: مقاومت

ب: خازن

C: ترانزیستور

D: لوله خلاuum

-------------------------------------

15. س: معادله صحیح برای تشخیص ولتاژ کدام است؟

A: V = F * R

B: V = I / R

C: V = F / R

D: V = من * R

-------------------------------------

16- س: ترمینال مثبت باتری به چه نامیده می شود؟

پاسخ: آند

ب: کاتد

-------------------------------------

17. س: چه نوع ولتاژی از یک پریز دیواری در خانه شما موجود است؟

A: AC

B: DC

-------------------------------------

18. س: کدام یک از موارد زیر جز component منفعل محسوب نمی شود؟

A: ترانزیستور

ب: خازن

C: مقاومت

D: سلف

-------------------------------------

19. س: کدام یک از موارد زیر جز an فعال محسوب نمی شود؟

یک باطری

ب: اتصال دهنده

C: ترانزیستور

D: لوله خلاuum

-------------------------------------

20. س: چه نوع اجزای ساخته شده از دو صفحه فلزی است که توسط یک ماده عایق جدا شده اند؟

پاسخ: مقاومت

ب: خازن

ج: سلف

D: ترانزیستور

-------------------------------------

21. س: چه نوع م componentلفه ای از سیم هدایت شونده به سیم پیچ ساخته می شود؟

پاسخ: مقاومت

ب: خازن

ج: سلف

D: ترانزیستور

-------------------------------------

22- س: برای افزایش ولتاژ ، جریان یا توان سیگنال از چه چیزی استفاده می شود؟

ج: سلف

ب: خازن

C: مقاومت

D: تقویت کننده

-------------------------------------

23. س: 'نتیجه' 1 و 1 'در ریاضیات بولی چیست؟'

پاسخ: 1

ب: 0

-------------------------------------

24. س: 'نتیجه' 1 و 0 'در ریاضیات بولی چیست؟'

پاسخ: 1

ب: 0

-------------------------------------

25. س: 'نتیجه' 1 یا 0 'در ریاضیات بولی چیست؟'

پاسخ: 1

ب: 0

-------------------------------------

26. س: 'اگر یک' 1 'را به یک اینورتر وارد کنید ، خروجی چیست؟'

پاسخ: 1

ب: 0

-------------------------------------

27. س: از کدام واحد اندازه گیری برای استقرا استفاده می شود؟

ج: فراد

ب: اه

ج: هنری

D: ولتاژ

-------------------------------------

28. س: کدام واحد اندازه گیری برای خازن استفاده می شود؟

ج: فراد

ب: اه

ج: هنری

د: وات

-------------------------------------

29. س: وقتی یک سیگنال با یک سری کم و زیاد یا یک و صفر نمایش داده می شود ، این چه نوع سیگنالی است؟

ج: آنالوگ

ب: دیجیتال

-------------------------------------

30. س: اگر یک مقاومت 10 اهم و یک مقاومت 55 اهم به صورت سری دارید ، مقاومت کل چقدر است؟

پاسخ: 15 اهم

ب: 35 اهم

C: 65 اهم

D: 110 اهم

-------------------------------------

برای اینجا کلیک کنید پاسخ س Easyالات آسان الکترونیک و مغناطیس