لیست بزرگی از جوک های معلم تمیز

این متن مجموعه ای از جوک های طنز را ارائه می دهد که حول محور معلمان و محیط های کلاس درس می چرخد. این شوخی‌ها به طرز بازیگوشی موقعیت‌ها و تعاملات رایج بین معلمان و دانش‌آموزان را مورد تمسخر قرار می‌دهند و اغلب هوش و تدبیر دانش‌آموزان را در پاسخ به سؤالات یا اظهارات معلمانشان برجسته می‌کنند.


مجموعه جوک های معلمان دیدگاهی آرام و سرگرم کننده در مورد پویایی محیط کلاس ارائه می دهد. این جوک ها از طریق بازی هوشمندانه کلمات، جناس و پیچش های غیرمنتظره، طنزی را که می توان در تعاملات روزمره بین معلمان و دانش آموزانشان یافت، جشن می گیرند. علاوه بر این، متن پیوندهایی برای بررسی جوک های موضوعی بیشتر ارائه می دهد و از خوانندگان دعوت می کند تا بیشتر در طنز آموزشی افراط کنند.

جوک های معلم


جوک معلم کارتونسوال: چرا معلم عینک آفتابی زده است؟
ج: چون کلاسش خیلی روشن بود!

س:چرا چشمان معلم روی هم بود؟
پاسخ: او نمی توانست مردمک های خود را کنترل کند!

س: معلم: مگه بهت نگفتم آخر صف بایستی؟
پاسخ: دانشجو: من سعی کردم اما یک نفر قبلا آنجا بود!

س: یک معلم انگلیسی چگونه شبیه یک قاضی است؟
ج: هر دو جمله می دهند.

س: معلم: دیروز مدرسه را از دست دادی، اینطور نیست؟
پاسخ: دانشجو: نه واقعا.

س: چرا معلم به ساحل رفت؟
ج: برای آزمایش آب.

سوال: معلم: اگر در یک دستم 6 پرتقال و در دست دیگرم 7 سیب داشتم، چه چیزی داشتم؟
پاسخ: دانش آموز: دستان بزرگ!

س: معلم: اگر از 5 نفر 20 دلار بگیرید، چه چیزی دریافت می کنید؟
پاسخ: دانش آموز: یک دوچرخه جدید.

س: معلم: امیدوارم ندیده باشم که به امتحان جان نگاه می کنی؟
پاسخ: دانشجو: امیدوارم شما هم این کار را نکرده باشید.

س: معلم: کوتاه ترین ماه چیست؟
پاسخ: دانشجو: می، فقط سه حرف دارد.

س: معلم: بلافاصله به سوال من پاسخ دهید. 7 به علاوه 2 چیست؟
ج: دانشجو: یک دفعه!

س: چرا بستن چشمان معلم را به یاد کلاس درس می انداخت؟
ج: چون مردمک چشمی برای دیدن وجود نداشت.

س: چرا معلم چراغ ها را روشن کرد؟
ج: چون کلاسش خیلی کم بود.

س: اگر معلمی چشمانش را روی شما بچرخاند، چه می کنید؟
پاسخ: آنها را بردارید و به عقب برگردانید

س: معلم روح به کلاس چه گفت؟
پاسخ: به تابلو نگاه کنید، دوباره آن را مرور خواهم کرد.

س: چرا معلم روی پنجره نوشت؟
ج: چون می خواست درس خیلی واضح باشد!

س: معلم: جمله ای را که با «من» شروع می شود بیان کنید. پاسخ: دانش آموز: من هستم... س: معلم: همین جا توقف کنید، باید با «من هستم» شروع کنید. پاسخ: دانشجو: باشه...من نهمین حرف الفبا هستم.

برای جوک های مدرسه ای بیشتر برای بچه ها، این دسته بندی های ویژه جوک مدرسه را بررسی کنید: