لیست بزرگی از جوک های ناک ناک تمیز

مجموعه‌ای از جوک‌ها، جناس‌ها و معماهای طنز کوبنده مناسب برای تمام سنین. این کنایه‌های دلپذیر حول بازی کلمات می‌چرخد، از جناس در نام‌هایی مانند «نوبل» و «برگ» تا سناریوهای احمقانه‌ای مانند نیش پشه و شکسته شدن زنگ در. هدف این جوک ها برانگیختن خنده از طریق پیچش های غیرمنتظره و طبیعت بی ضررشان است.


این جوک های کوبنده جذابیت بی انتها بازی با کلمات و طنز ملایم را به نمایش می گذارد. علیرغم سادگی آنها، آنها مهلتی لذت بخش را از امور پیش پا افتاده ارائه می دهند و خوانندگان را به لذت بردن از شادی مطلق شیطنت های زبانی دعوت می کنند. این جوک‌ها چه در میان دوستان به اشتراک گذاشته شوند و چه به تنهایی لذت ببرند، این جوک‌ها این قدرت را دارند که لبخند را بر لبان فرد بیاورند و جنبه بازیگوشی زبان را به ما یادآوری کنند.

شوخی ضربه بزن

در اینجا لیستی از شوخی ها، جناس ها و معماهای ناک ناک آورده شده است. جوک های تمیز برای بچه ها و افراد در هر سنی.:س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----آشه----آش کی؟
پاسخ: آفرین بر شما!

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----نوبل----نوبل کیست؟
ج: زنگ نیست، برای همین در زدم!

س: بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----برگ----برگ کی؟
پاسخ: مرا تنها بگذار!

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----کاهو----کاهو کی؟
پاسخ: کاهو را وارد کنید و خواهید فهمید!

س: تق-تق----چه کسی آنجاست؟----آرون----آرون کیست؟
پاسخ: چرا هارون در را باز می کنی؟

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----تانک----تانک کی؟
پاسخ: شما خوش آمدید!

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----هاوایی----هاوایی کی؟
پاسخ: من خوبم، هاوایی شما؟

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----نارنجی----نارنجی کی؟
ج: نارنجی تو حتی می‌خواهی در را باز کنی!

س: تق-تق----چه کسی آنجاست؟----زی خاکستری----زی خاکستری کیست؟
A: خاکستری Z بچه قاطی شده است.

س: بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----چه کسی----چه کسی کی؟
ج: جغد در آنجا هست؟

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----آنیتا----آنیتا کی؟
پاسخ: آنیتا برای قرض گرفتن یک مداد.

س: بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----وو----وو کی؟
پاسخ: اینقدر هیجان زده نشو، این فقط یک شوخی است.

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----انجیر----انجیر کی؟
ج: انجیر زنگ در، شکسته است!

س: تق-تق----چه کسی آنجاست؟----آلیس----آلیس کیست؟
ج: آلیس فیر در عشق و جنگ.

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----آنی----آنی کی؟
پاسخ: آنی کاری که تو می توانی انجام دهی، من می توانم بهتر انجام دهم.

س: ضربه-تق----چه کسی آنجاست؟----یوکان----یوکان کیست؟
پاسخ: یوکان دوباره این را بگو!

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----بو----بو کی؟
پاسخ: خوب شما مجبور نیستید برای آن گریه کنید.

س: بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----تئودور----تئودور کیست؟
پاسخ: تئودور گیر کرده و باز نمی شود!

س: ناک-ک----کی اونجاست؟----چر----چر کی؟
پاسخ: شر اگر در را باز می کردی خوب می شد!

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----آموس----آموس کیست؟
ج: پشه ای مرا نیش زد!

س: در بزن، در بزن----چه کسی آنجاست؟----پلیس----پلیس کی؟
پاسخ: پلیس اجازه داد وارد شویم، اینجا سرد است!

س: تق-تق----چه کسی آنجاست؟----آماریلو----آماریلو کیست؟
پاسخ: زرد مرد خوب.